ZVEME VÁS: Přednosti a úskalí digitálního věku ve výchově

Přednosti a úskalí digitálního věku ve výchově | čtvrtek 18. ledna 2018, 17:30

Zápasíte s mobilem o pozornost Vašeho dítěte? 

Diskusní podvečer s příspěvky shrnující praktické zkušenosti pedagogů (František Tichý, Ondřej Tichý). Možnost sdílení zkušeností u různých věkových skupin, v rodině apod.

Event on FacebookVzniká ve spolupráci s občanským spolkem Potichounku.

čtvrtek 18. ledna 2018 od 17:30
Gymnázium Přírodní škola, Letohradská 370/1, Praha 7

Sociální sítě, mobilní telefony a digitální technologie v posledních desetiletích rostou logaritmickou křivkou. O vlivu této digitalizace všedních dnů se v posledních letech pomalu začíná diskutovat. 

Neurovědci, psychologové nebo učitelé si začínají všímat následky tohoto stavu u dětí v podobě poškození motoriky, schopností vnímání a soustředění, ztráty empatie, rozšíření deprese nebo poruch spánku. Nakolik bychom měli tato varování brát vážně a jaké osobní zkušenosti ze máme? Do jaké míry tento trend ohrožuje naše zdraví?

Přijďte diskutovat. Těšíme se na vás.