ZVEME VÁS: Obhajoby profilových prací Lambdy

Zveme vás v pondělí 26. března 2018 od 15 hodin do sálu Kavárny Liberál na veřejné prezentace hotových profilových prací třídy Lambda. Tyto práce jsou předpokladem k úspešnému zakončení studia. 

Těšíme se na vás.