Ztišit se...

Zkuste si dneska udělat chvilku ticha jen pro sebe.

Sedněte si někam o samotě, odložte telefon, počítač, nechte ostatní členy rodiny, pusťte k vodě všechny myšlenky, které nás napadají (jako dravci...)

Pozorujte...
modré nebe a bílé stopy oblaků, lesk slunce na stéblech trávy, barvy všude kolem sebe, všední předměty kolem vás, svoje ruce, všechno tak, jako byste to viděli poprvé...

Poslouchejte...
hlasy ptáků, vzdálený hukot aut, křik a smích dětí, nesrozumitelný hovor přátel jako hudbu, tikání hodin, šumění svého dechu, tlukot srdce...

Vnímejte...
polohu svého těla, napětí i sevření, svoje pocity uvnitř sebe, neklid, který se po chvíli vynoří, pocit vašeho bytí, pocit toho, že jste;  že jste tady a teď...

Uvědomte si...
mír, který je v hloubce srdce pod tím vším, pokoj a radost, které prozařují a kterými jste vy sami...