Získání zlatých kreditů za práci na expedici

Vážení kapitáni expedičních skupin a studenti,

podmínku pro získání Zlatých kreditů za práci na letošní expedici je odeslání expedičního sborníku, který bude vyhovovat všem formálním kritériím a bude schválen vaším vedoucím práce, na email bicak@prirodniskola.cz. 

Poté co bude sborník takto odeslán, stačí mně osobně odevzdat kartičku se jmény členů skupiny a počty kreditů (možné vždy v úterý ráno), která bude stvrzena podpisem vašeho odborného konzultanta (učitele). Tento seznam lze také odelsat na email bicak@prirodniskola.cz z emailu vašeho konzultanta. 

Zlaté kredity vám poté budou vydány ve lhůtě 7 pracovních dní.

 

Děkuji mnohokrát.

 

JAK UDĚLOVAT KREDITY? (informace pro kapitány skupin)

  • 1 zlatý kredit - uděluje se studentům, kteří plnili zadané úkoly a účastnili se aktivně obhajob, během práce však mohli nastat drobné problémy s plněním práce
  • 2 zlaté kredity - udělují se studentům, kteří plnili všechny zadané úkoly včas, samostatně, odpovědně, účastnili se aktivně obhajob
  • 3 zlaté kredity - udělují se hlavním "tahounům skupiny", během práce byli samostatní a sami přiházeli s novými podněty, nápady, jejich práci lze označit za nadstandartní, často odborně vedli ostatní členy skupiny
  • + 1 zlatý kredit - uděluje se kapitánovi skupiny za předpokladu, že svou pozici plnil v takovém rozsahu, jak se od něj, od významu tohoto slova, očekává (nápovědu lze hledat v "kapitánském manuálu", který je k nahlédnutí u Petra Martišky)