Záznam prezentací výsledků Expedice Tepelsko 2019

Ve věkově smíšených skupinách, 7 rozmanitých témat, 14 dní v terénu. Záznam prezentací výsledků výzkumů na Přírodovědecké fakultě UK, 27. června.