Závěrečná písemná práce z matematiky

Ve čtvrtek 28. května budou studenti Mí psát závěrečnou práci z matematiky (pololetní práce). Práce se bude psát ve dvouhodinovce hned po společném shromáždění. Kdo nebude na tomto termínu, napíše práci v náhradním termínu (na expedici, nebo po expedici, místo opravného termínu, o který tím pádem příjde).

Obsah práce:

  • Celá čísla (kladná, záporná, opačná, absolutní hodnota, sčítání a odčítání).
  • Součin a dělení celých čísel (kladná, záporná, komutativnost, asociativnost).
  • Záporná desetinná čísla (sčítání, odčítání, násobení a dělení)
  • Jednotky obsahu a jejich vzájemné převody
  • Trojúhelníky (konstrukce, vč. zápisu konstrukce, střední příčky, výšky, obsah).
  • Čtyřúhelníky (obvod a obsah, konstrukce, vč. zápisu);.
  • Číselné výrazy (tvorba ze zadání, upravování - zjednodušování, hledání hodnoty výrazu)
  • Výrazy s proměnnou (tvorba na zadání - typ Vytvořte výraz pro výpočet obsahu a obvodu obdélníku, nebo jako učebnice str 64/11-13, případně 68/1-6 a podobně, hledání hodnoty výrazu)
  • Tělesa - kvádr a krychle, obsahy stran, objem tělesa, jednotky objemu (vč. převodů)

 

Marek Matura