Mimořádně připravujeme expediční výzkumy až nyní

Za běžných okolností bychom nyní už zpracovávali výsledky po 14 denním bádání na Expedici. Letos je vše jinak. Po dlouhé době jsme se dnes všichni setkali dohromady a až nyní se rozdělili do expedičních skupin. Bádání proběhnou na začátku září ve zkrácené podobě na Kokořínsku.