Web časopisu Vedem nově i v esperantu

Při příležitosti dnešního dne vzpomínání na oběti holocastu Jom-ha Šoa (5. května 2016) představujeme novou esperantskou jazykovou mutaci webu o terezínském časopise Vedem, který zde vydávali za 2. světové války kluci z dětského domova po dobu tří let. Možná si kladete otázku, proč právě esperanto? Jedním z hlavních motivů bylo i to, že rodiče Petra Ginze, který byl hlavním šéfredaktorem časopisu, byli v době první republiky velcí esperantisté. Za překlad a spolupráci děkujeme Českému esperantskému svazu a Milanu Malovcovi. Web o terezínkých dětských časopisech (Vedem, Kamarád, Domov a Rim-Rim-Rim) vzniká v rámci dlouhodobého projektu Přírodní školy - Terezínská štafeta.

www.vedem-terezin.cz/eo