Výuka z domova | podrobné informace | COVID19

Vážení rodiče, milí studenti,

od zítřka budete mít na Edookitu v oddíle domácí úkoly, příp. na třídním profilu na webu úkoly na učení z domova. Úkoly budou odpovídat rozvrhu a výstupy budou mít vždy takovou formu, kterou bude potřeba odeslat učiteli.

Páteční práci odešlete nejpozději do pátku 19:00, aby se na ni mohli učitelé podívat a ohodnotit. Hodnocení bude součástí kasifikace, resp. plnění a hodnocení podmínek, do kterých práce spadá. 

V případě, že práci nebudete posílat, budeme kontaktovat rodiče, a protože tyto aktivity nahrazují výuku ve škole, jejich neplnění může vést i k tomu, že nebudete na konci roku klasifikování a musíte skládat DSK.

Naopak, kdo bude mít práci kvalitně vypracovanou, významně mu přispěje k plnění podmínek. Práce z nepodmínkových předmětů bude většinou klasifikována a tedy součástí závěrečné známky.

Je naším cílem, aby studenti práci do školy vypracovávali v rámci těch dní, kde mají tyto předměty běžně v rozvrhu, proto budeme zadávat jen na kratší časové období a mj. reagovat na to, co nám pošlou. Nejde jen o znalosti, ale i o to, aby si děti udržely alespoň realativně pevný řád práce a odpočinku. 

Proto i v dalších dnech až do odvolání pošlete zadanou práci z každého dne nejpozději do 19 hodin daného dne vyučujícímu. Všechna vypracovaná práce bude průběžně kontrolována.

Pokud by to nebylo možné (rodinný výlet, nemoc,n nestíháte apod.) napište vyučujícímu zprávu a domluvte se co a jak, určitě budeme vstřícní.

Situace se stále dynamicky mění, proto prosím sledujte web i edukit, příp. se ozvěte telefonicky nebo sms.

Na třídních profilech taktéž najdete případné další informace.