Výtvarný kroužek pro studenty a přátele školy

Výtvarný kroužek pro studenty a přátele Přírodní školy

V letošním školním roce opět nabízíme studentům možnost přihlásit se do výtvarného kroužku, kde se budeme věnovat kresbě a malbě podle skutečnosti, různým grafickým technikám a rozličnému rozvíjení fantazie a tvořivosti. Kroužek povede učitelka UK Magdalena Bartáková. Na organizaci kroužku budeme spolupracovat se Salesiánským hnutím mládeže SHM – klub Praha Letná, takže je možné přihlásit i mladší sourozence našich studentů, či jiné přátele školy. Kroužek bude probíhat vždy v úterý (mimo výjezdy) od 14:30 do 16:30.

První setkání bude v úterý 17. 10. Zájemci se mohou přihlásit do začátku října.