Výtvarný kroužek pro studenty a přátele Přírodní školy

V tomto školním roce Přírodní škola opět nabízí studentům možnost chodit na výtvarný kroužek, který povede učitelka UK MgA. Magdalena Bartáková. Budeme se věnovat kresbě a malbě podle skutečnosti, různým grafickým technikám a rozličnému rozvíjení fantazie a tvořivosti. Kroužek bude probíhat formou volnočasové aktivity, vždy ve čtvrtek (mimo výjezdy) od 16:00 do 18:00. První setkání proběhne ve čtvrtek 5. Října.

Zájemci se mohou přihlásit na email paní učitelky Magdaleny Bartákové: bartakova@prirodniskola.cz

Na organizaci kroužku spolupracujeme se Salesiánským hnutím mládeže SHM – klub Praha Letná, který přispívá na výtvarné potřeby. Díky spolupráci s SHM, je také možné přihlásit i sourozence našich studentů, či jiné přátele školy. Poplatek SHM činí 100,- na rok.