Výsledky přijímacího řízení do primy

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel školy zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v přijímacím řízení do prvního ročníku ve školním roce 2023/2024.

Podrobné informace informace nejen o dalším postupu jsme jsme dne 3. května rozeslali zákonným zástupcům*kyním na emaily uvedené v přihlášce ke studiu a jsou také součástí pozvánky ke konání školní přijímaí zkoušky.