Vyjádření k stávce škol 27. listopadu 2023

Gymnázium Přírodní škola, z.ú., vyjadřuje podporu důvodům a cílům stávkujících pracovníků ve školství. Aktivně se však do stávky škola nezapojuje a v pondělí 27. 11. probíhá výuka standardně podle běžného rozvrhu.

Vzhledem k tomu, že je naše škola z velké části financovaná rodiči žáků, nepovažujeme za vhodné se do stávky jako instituce zapojovat naplno, a mařit tak prostředky rodičů, které do vzdělávání vkládají přímo a nad rámec toho, co je běžné pro rodiče dětí na státních školách.

Dalším důvodem pouze nepřímé podpory stávky je to, že systém financování soukromých škol je odlišný od financování škol státních. Zásadní vadu státního financování soukromého školství spatřujeme v systematickém krácení dotace na mzdové prostředky od státu na max. 90 % standardu státního školství. Tento postup stigmatizuje soukromé školy a znevýhodňuje rodiny, které se z různých důvodů pro soukromou školu rozhodnou. Přitom na každém dítěti umístěném do soukromé školy šetří stát několikrát - nepřispívá na údržbu a provoz budovy, kam dítě do školy chodí, nepodporuje jeho stravování, nemusí realizovat nákup pomůcek atp. Tyto náklady tvoří značnou část rozpočtu každé školy a v případě státních zařízení je samozřejmě stát také hradí přes zřizovatele (obce, kraje, MŠMT a některá další ministerstva). V případě soukromých škol tato významná položka leží na bedrech rodičů a soukromých zřizovatelů.

Požadavek na řešení financování mezd zaměstnanců soukromých škol není součástí aktuálně organizované stávky. I v tom spatřujeme další důvod, proč se do stávky aktivně nezapojit.

Zaměstnancům samozřejmě právo na stávku neupíráme a, pokud se někteří z nich i přes výše uvedené rozhodnou stávkovat, bude jejich právo plně respektováno. Upozorňujeme zároveň rodiče, že Jídelna ZŠ Klausova je v pondělí uzavřena, obědy budou žákům odhlášeny. Není v našich silách zajistit náhradní stravu.

 

Mgr. František Tichý a RNDr. Marek Matura, Ph.D. ředitel GPŠ, z.ú.