"Uzavírání škol až v poslední řadě," žádali studenti politiky

Krátce po deváté se prostranství před ministerstvem zdravotnictví začalo plnit stovkami různobarevných jmen napsaných na dlažbu školními křídami. Kluci a holky ze studentské iniciativy „Dostaňte nás ven!“ tak chtěli upozornit politiky, že děti postižené distanční výukou nejsou jen čísla, ale konkrétní jména a příběhy.

Kolem desáté hodiny studenti rozbalili transparent a dva jejich zástupci vystoupili se svým prohlášením. V něm mimo jiné žádali vládu, aby slíbila, že se k uzavírání škol bude přistupovat jedině jako k nejkrajnější variantě a že se uzávěry nebudou plošné.

Studenti také prosili o včasné představení logických opatření a pravidel pro provoz škol, především co se týče umisťování žáků, tříd a celých škol do karantény. V tomto by uvítali zohlednění použití respirátoru, očkování a promořenosti mezi studenty, pedagogy a zaměstnanci škol.

Kromě studentů se k situaci vyjádřila předsedkyně komise pro výchovu a vzdělání MHMP Mariana Čapková a účastníkům poděkovala za jejich aktivitu. Studenti na happening zvali i ministra zdravotnictví. Protože ale nepřišel, zanechali mu dopis se svým prohlášením v podatelně.

Poté se kolem dvaceti účastníků vydalo pěšky před ministerstvo školství, kde opět rozbalili transparent a kolemjdoucím rozdávali letáčky se svým prohlášením a požadavky a chodník před ministerstvem ozdobili desítkami jmen. Pozvaný byl i ministr školství, ale také nepřišel. Studenti tak opět nechali dopis v podatelně a akci ukončili.