Úvodní výjezd Ohře 2016

Letošní školní rok zahájíme tradičním úvodním putováním od čtvrtka 1. do pondělí 5. září v oblasti Podkrušnohoří a splouvat na lodích budeme Ohři. Akce je koncipována tak, abychom kromě přírody Krušných hor a Oháreckého riftu (těžba rud, Svatošské skály, Karlovarské prameny, Šemnické skály, těžba vod v Kyselce, vrcholové partie Krušných hor, Ohře) zažili a poznali také historii oblasti (město a hrad Loket, Horní Slavkov, historie lázeňství KV, Kyselka, zámek Velichov ad.). Účast na výjezdu je součástí výuky a je hodnocena v rámci podmínkového systému i v jednotlivých předmětech. Podrobné informace k výjezdu jsme již rozeslali emailem. Pokud jste informace nedostali, kontaktujte nám emailem na sekretariat@prirodniskola.cz.

Vyučování v nových prostorách na adrese Letohradská 370/1, Praha 7 začne v úterý 6. září.

Přejeme klidné poslední dny prázdnin a těšíme se na společná dobrodružstí nového školního roku.

Výsledek obrázku pro Úvodní výjezd 2013 Ohře