Třídní schůzky ve čtvrtek 1. prosince

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 1. prosince se od 17 hodin uskuteční třídní schůzky.

Místo konání: Letohradská 1, 170 00 Praha 7, 1. patro

První blok – provozní

  • Hodnocení období září – listopad školního roku
  • Plán školních akcí do dubna školního roku 2016/2017, plánované výjezdy – zimní výjezd v termínu so 14. 1. – so 21. 1. 2017
  • Akce a jejich termíny v prosinci, den otevřených dveří 13.12.
  • Vánoční prázdniny – termín pá 23. 12. 2016 – po 2. 1. 2017
  • Připomenutí termínu odevzdání podmínek 15. 12., souhrnné testy 22. 12. při nesplnění podmínek
  • Připomenutí termínu uzavření klasifikace za 1. pol. šk. roku 24. 1. 2017. Vzhledem k vánočním prázdninám a zimnímu výjezdu zbývají do uzavření klasifikace 4 týdny výuky ve škole.
  • Opakující se kázeňské problémy – přezouvání, úklid, používání mobilů aj.

Druhý blok – individuální konzultace

  • Prospěch a chování studentů v jednotlivých třídách (stručná obecná informace)
  • Individuální konzultace s jednotlivými učiteli

Těšíme se na vás.