theta-cj-oznameni 05

Oznámení ČJL V písemné maturitní práci jste dosáhli hranici úspěšnosti.

Výsledky hodnocení si zjistíte na maturitním portálu pomocí kódu, který jste měli na přihlášce , dne 16.5.2014.