Testování SCIO Vektor 4

V týdnu od 22.9. vás čeká testování Scio, které navazuje na testování provedené v kvintě. Výsledkem tohoto testování by mělo být nejenom srovnání vašich vědomostí s ostatními studenty, ale také zjištění vašeho posunu v daném předmětu mezi kvintou a oktávou.

Zde si můžete přečíst instrukce k blížícímu se testování a vyzkoušet si demo.