Tercie - fyzika - pátek 20.3.

Tercie – střídavý proud, pátek 20.3.

Ahoj kamarádi,

tak jsem doufal, že s Matoušem ve středu ve škole natočíme hodinu na video, abyste mě viděli, ale nějak jsme se minuli. Tak to budeme muset zvládnout zase takhle.

Doporučuji vám si to číst postupně a dělat si postupně zápisky (vč. nákresů) do vašeho sešitu z fyziky (nebo alespoň někam na papír). Rovnou odpovídejte i na otázky, které tam postupně máte. Na konci pak odpovězte na kontrolní otázky. Na konci hodiny mi své zápisky ze sešitu vyfoťte a pošlete.

Včera jste měli za úkol vymyslet a nakreslit, jak vypadá průběh střídavého proudu v závislosti na čase. Správné řešení je toto:

https://www.google.com/search?q=st%C5%99%C3%ADdav%C3%BD+proud+graf&rlz=1C1AOHY_csCZ710CZ710&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj6purejqboAhWC_aQKHUduCVEQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1024&bih=466

Křivce, která změnu popisuje říkáme „sinusoida“ . Popíšeme si na ní pár důležitých věcí.

1.            největší výšku (a i hloubku) nad (pod) osou x , nazýváme AMPLITUDA. Ten nejvyšší a nejnižší bod nám vlastně říká, jaká je maximální hodnota proudu (nahoru v jednom směru, dolů v opačném). Jaká to bude hodnota na našem grafu?

2.            to, jak dlouho trvá, než se zopakuje jeden cyklus (tj. např. od jednoho „vršku“ k tomu dalšímu (tu dobu odečteme z osy x )   nazýváme PERIODA a označujeme ji velké T. A protože je to doba, tak v jakých jednotkách myslíte, že ji budeme uvádět?

3.            Často nás zajímá i kolik cyklů (tj. po sobě se opakujících „nahoru dolů“) proběhne za jednu sekundu. Zase byste to měli být schopni „odečíst“ z grafu. Veličinu nazýváme FREKVENCE a označujeme ji malé f . Používáme pro ni jednotku Herz (čti Herc), značíme Hz.
To tedy znamená, že když napíšeme: f=5Hz , že je frekvence 5 Herzů a tedy 5x za vteřinu dojde k tomu, že se prostřídá plus a mínus nebo také směr proudu tam a zpátky.

                Frekvence střídavého proudu v zásuvce je 50 Hz. Co to znamená?

                Jaká bude odhadem frekvence na našem grafu na obrázku?

Existuje jednoduchý převodní vztah mezi periodou a frekvencí a to, že f=1/T  a zároveň tedy i platí, že T=1/f (přepište si to prosím do sešitu do normálního zlomku). Jednoduché, ne?

Takže např., když je perioda (T=2s) , tak frekvenci spočítáme: f=1/T , tj. jedna děleno dvěma, tj. ½ (čili 0,5). Naopak, když bude frekvence f=10 Hz, spočítáme periodu T=1/f , tj. jedna děleno deseti, čili 1/10 (čili 0,1). Je to jasné?

Tak teď zkuste spočítat do sešitu (nezapomeňte na zápis!!!):

Jaká je frekvence, jestliže je perioda
a) 0,2 s                                 b) 100 s                                               c) 1/100 s

                Jaká je perioda střídavého proudu, jestliže je frekvence:
a) 50 Hz                               b) 0,5 Hz                              c) 1000 Hz

Výsledek můžete vyjádřit jako zlomek, HODNĚ VÁM TO ULEHČÍ PRÁCI,  tak se to naučte J

Tak to je pro dnešek všechno, na závěr ještě odpovězte do sešitu na tyto otázky:

1.            Kolikrát dosáhne za sekundu proud nulové hodnoty, jestliže je frekvence 50 Hz ?

2.            Co je to alternátor? Jaká je souvislost mezi prací alternátoru a frekvencí střídavého proudu, který vytváří?

3.            Myslíte, že pro vztah mezi střídavým napětím s střídavým proudem platí Ohmův zákon (tj. I=U/R) ?

Nezapomeňte, že váš zápis, který mi vyfoťte a pošlete, tedy jeho kvalita ovlivní to, jestli z toho bude na konci tématu podmínka J.

Mějte se hezky, a kdyby bylo něco nejasného tak napište nebo zavolejte.

 

František