Studenti vzkáží politikům: Nejsme jen čísla!

Studenti vzkáží politikům: Nejsme jen čísla!

Stovky jmen napsaných školní křídou pokryjí v úterý 31. srpna chodníky před ministerstvy zdravotnictví a školství. Studenti z iniciativy Dostaňte nás ven! tak chtějí připomenout, že děti a mladí lidé, kteří byli během minulého školního roku donuceni vládními opatřeními k omezení vzdělávání i celkové sociální izolaci, nejsou jen statistická čísla, ale konkrétní jména, tváře a osudy.

„Distanční výuka trvala už moc dlouho. Školy, které byly uzavřené, nejsou jenom o vzdělávání, ale také o kontaktu se spolužáky. Jako studenti jsme tak přišli o roky důležité pro náš osobnostní rozvoj. Samotná úroveň vzdělání je také podstatná. Lze ji dohnat, ale s pokleslou motivací, kterou někteří mohli ztratit úplně během distanční výuky, to půjde složitě,“ řekl Tomáš Kudláček, student septimy.

„Během bezprecedentního, v rámci evropských zemí nejdelšího, zavření škol došlo nejen k poklesu úrovně vzdělání, studijních a pracovní návyků, ale i zamrznutí rozvoje sociálních kompetencí a k významnému zhoršení fyzické zdatnosti a vývoje dětí a mládeže. Narostl i počet závislostí, depresí, sebepoškozování, úzkostí a dalších psychických problémů, které mnohé mladé lidi poznamenají na celý život,“ doplnil ředitel pražského Gymnázia Přírodní škola František Tichý. Podle něj budou lidské, ale v dlouhodobém měřítku i finanční ztráty pro celou společnou nedozírné. „A přitom zkušenost celé řady evropských zemí ukazuje, že pandemii bylo možné zvládnout i s fungujícími školami,“ dodává Tichý. 

Iniciativa „Dostaňte nás ven!“ společně s dalšími subjekty od ledna 2021 systematicky upozorňovala na prohlubující se problémy. Snažila se prosadit zlepšení situace mladé generace, zvláště prolomení jejich sociální izolace, prostřednictvím petice „Nesmíme obětovat děti“ iniciovanou předsedkyní výboru pro vzdělávání MHMP Marianou Čapkovou, psaní dopisů poslancům a členům vlády a formou několika jednání a happeningů, Heslo „Dostaňte nás ven!“ symbolizovalo hlavní požadavek, aby vláda umožnila organizované setkávání školních a volnočasových kolektivů alespoň venku v epidemicky bezpečném režimu. „Bohužel ve většině případů neúspěšně,“ pokračuje pedagog František Tichý.

„Chceme, aby si politici uvědomili, že tak jako oni i my chceme normálně žít, setkávat se a vzdělávat. Aby nám slíbili, že už se uzávěra škol nebude opakovat, nebo to bude ta úplně nejkrajnější varianta a vždy bude umožněna alespoň nějaká forma setkávání.“ vysvětluje hlavní požadavek student kvinty Jakub Nekvasil.

Happening „Nejsme jen čísla“ začne symbolicky den před začátkem nového školního roku v úterý 31. srpna 2021 v 9:30 před ministerstvem zdravotnictví psaním jmen na chodník, krátkým prohlášením a jeho následným předáním do podatelny ministerstva. Poté se děti a mladí lidé pěšky přesunou před ministerstvo školství, kde podobným způsobem akci zakončí.

  • Happening pořádá studentská iniciativa Dostaňte nás ven!, která v průběhu minulého školního roku několika happeningy na problémy distanční výuky a usilovala o umožnění venkovního setkávání učitelů se svými třídami a o povolení venkovních volnočasových a zájmových aktivit pro děti. Více o činnosti této iniciativy.