Středa 2. 12. 2015

Ve středu 2. 12. 2015 budou po plavání následjící programy:

  • Ný (prima) a Lambda (kvinta) dějepisný program ve škole. Pomůcky jako na výuku dějepisu. Oběd ve škole.
  • Mí (sekunda) vystřídá praktika z chemie a matematiku (obojí ve škole). Pomůcky jako na výuku těchto předmětů ve škole, kreslící a psací pomůcky na pratktika (tvorba protokolu). Oběd ve škole.
  • Kappa (septima) bude mít ve škole praktika z biologie zaměřená na kosterní soustavu. Sebou pomůcky na kreslení (měkká a tvrdá tužka, pastelky) a psaní, bloky A4 s čistými listy, nebo čisté papíry A4 a podložku na kreslení. Oběd ve škole, konec kolem 15:00.

Marek Matura