Středa 14. prosince

Ve středu 14. 12. máme nestandardní program. Třída Ný jde ráno na plavání (sraz v 7:45 před bazénem, jako obvykle) a pak pokračuje programem Aj ve škole s Vítkem Novotným a Petrem Martiškou.

Třídy Mí a Lambda nejdou na plavání, protože absolvují filmovou produkci s besedou v kině Světozor. S sebou 70 Kč. Sraz je v 8:30 před kinem ve Vodičkově ulici (zastávka tram Václavské náměstí). Poté se přesuneme do Domu světla na besedu o HIV/AIDS. Program zajišťují Jaroslav Najbert, Štěpána Čiperová a František Tichý. Končit budeme cca ve 13:30 (Mí) a 14:30 (Lambda) na Florenci. Oběd je odhlášen, přineste si s sebou svačinu (možná nebude během dne čas na rozchod).

Třída Kappa má tělocvik ve škole a pak následuje program Biologie ve škole a Anežkou Koutníkovou. S sebou sešity.