Středa 12. dubna

Ný - po plavání proběhne program ve škole z občanské výchovy a dějepisu. Sebou vzít sešity na oba předměty, psací potřeby. Oběd ve škole. Štěpána Vnoučková, Jaroslav Najbert. 

Mí - po plavání program ve škole z fyziky. Sebou vzít blok, tužku, sešit na fyziku. Oběd ve škole. Konec dle rozvrhu. František Tichý

Lambda - nejde na plavání, sraz 8:10 před Salesiánským divadlem na Kybylisích. Sebou 75 Kč, po divadle společně do školy, navazuje program z českého jazyka a chemie. Oběd ve škole, konec dle rozvrhu. Hana Nábělková, Anežka Koutníková. Studenti před odchodem domů pomohou s přípravou prostorů pro přijímací zkoušky - přesunutí židlí a stolů dle určených počtů (ve spolupráci s Petrem Martiškou).

Kappa - po tělocviku pokračuje v připravě na maturitu z anglického jazyka. Žádné zvláštní pomůcky nejsou potřeba. Oběd ve škole, konec dle rozvrhu. Vít Novotný, Petr Martiška. Studenti před odchodem domů pomohou s přípravou prostorů pro přijímací zkoušky - přesunutí židlí a stolů dle určených počtů.