Středa 11. října

Ve středu 11. října se všechny třídy sejdou ráno ve škole na společňáku v 7:50. Poté pokračují expediční skupiny přípravou prezentací na obhajoby s vedoucími svých skupin. Třída Ksí bude mít tělocvik venku. Ostatní (letní reparátníci) se budou učit.

Od 10:00 pokračují třídy následujícími programy.

Ksí - matematika (F. Hložek). S sebou sešity na matematiku

Ný - návštěva botanické zahrady (F. Tichý, A. Koutníková). S sebou podložku na psaní a kreslení, tužku na kreslení, teplé oblečení, nepromokavé boty a 40 Kč na vstup. Oběd je odhlášený. 

Mí - program UK (V. Novotný, M. Bartáková). Část programu bude probíhat ve Veletrnžím paláci

Lambda - volitelný program o studiu na VŠ (J. Najbert, Š. Macháček). Po obědě následuje exkurze po skupinách na vybraných fakultách, konec před 15. hodinou v centru.