Stojíme za učebnicí Soudobé dějiny

Rádi bychom upozornili na alarmující vyjádření Ústav pro studium totalitních režimů, kterým se distancuje od badatelské učebnice Soudobé dějiny a tvrdí, že je závadná a plná zkreslených informací.

Plně stojíme za autorským týmem. Ve výuce tyto materiály, které jsou oceňovány nejen učiteli*kami, odborníky*icemi, úspěšně používáme.

Učebnice se  stala v říjnu druhou nejlepší evropskou učebnicí.

Učebnici Soudobé dějiny nyní pro Nakladatelství Fraus posoudil Historik Michal a reaguje tak na znepokojující rétoriku Ústav pro studium totalitních režimů:

„Považuji ji za velmi kvalitní materiál posouvající výuku dějepisu skutečně ke kritickému myšlení a chápání dějin.“ 

Jeho slova potvrzuje i jeden ze studentů naší školy, který učebnici pilotoval, v dopise senátorům*kám:

„Když jsme se s učebnicí Soudobé dějiny začali učit, tak mě zaplnila vlna radosti, že se konečně hodiny dějepisu vyučují zábavnou a moderní formou výuky. Kdy my studenti jsme mohli debatovat nad různými tématy společně s učitelem a učebnice  nám byla skvělým podkladem. A rozhodně nemám pocit, že bych byl, ať už učebnicí nebo učitelem, tlačen do nějaké předem dané odpovědi.“