Stanovisko k situaci spojené s výskytem COVID19

Vážení rodiče, milí přátelé,

v souvislosti s šířením koronaviru COVID 19 v Evropě, na základě oficiálního stanoviska vlády, konzultace s lékařem infekčního oddělení na Bulovce, stanoviska vedení ZŠ Strossmayerovo náměstí, celkového vyhodnocení epidemiologické situace a dosavadních dostupných informací o průběhu onemocnění koronavirem, uvádíme následující:

Výuka v Gymnáziu Přírodní škola proběhne nadále podle plánu, ve škole budou zavedena přísnější hygienická opatření, se kterými budou studenti i učitelé seznámeni v pondělí ráno.
Jednou z věcí, na které budeme klást důraz je důsledné přezouvání (ne pouhé zutí do ponožek, jak mají mnozí studenti ve zvyku). Proto prosíme rodiče, aby zkontrolovali, že jejich děti přezůvky mají!!! Taktéž mytí rukou a používání jednorázových kapesníků, které děti obvykle také nenosí. Taktéž prosíme, aby si děti přinesly vlastní lahve na pití, nebude možné si půjčovat školní hrničky.

Studenti, kteří jeví známky akutních respiračních onemocnění (kašel, bolest v krku, teplota nad 37oC) ať zůstanou doma do vymizení příznaků. To se týká jak těch, kteří pobývali v zasažených oblastech, tak i ostatních.

V případě vašeho návratu ze zasažených oblastí na severu Itálie konzultujte prosíme postup s lékařem nebo hygienickou stanicí, která jako jediná ze zákona právo nařídit případnou karanténu zdravých osob, ideálně infolinku 724810106 nebo 725191367, kde s vámi zkonzultují vaši polohu a reálná rizika příp. karanténu doporučí. V tom případě budeme rádi za informaci, aby třídní učitelé mohli koordinovat příp. zadání práce na doma apod. Více v oficiálním stanovisku MZdr. ČR.

Všem doporučujeme zlepšit návyky osobní hygieny, zvláště mytí rukou po příchodu a před jídlem, kýchání do jednorázových kapesníků, příp. do rukávů. Taktéž aplikovat obecné prostředky na zlepšení zdravotního stavu a imunity (dostatek vitamínů C a B, příp. koenzym Q10, dostatek tekutin, dobrý spánkový režim, pohyb na čerstvém vzduchu apod.).

V případě nových skutečností budete informování prostřednictvím školních webových stránek a e-mailů.

Děkujeme všem za podporu a pochopení a doufáme, že se tuto nepříjemnou situaci společným zodpovědným úsilím podaří zvládnout a pomůže nám, jako každá krize k posílení vzájemné sounáležitosti.

František Tichý