Slavnostní zahájení ústních maturitních zkoušek

Milí maturanti, vážení kolegové a přátelé,

v pondělí 19. května 2014 začínají ústní maturitní zkoušky. To ráno vstoupíte na jednu z křižovatek vašeho života, bude na Vás, abyste dokázali sobě i ostatním, co jste za osm let studia načerpali a vytvořili. Rádi bychom tutu chvíli prožili s vámi, vzájemně si popřáli štěstí a hodně sil a požehnání a ještě jednou vytvořili společenství, které bylo po celou dobu studia vaším druhým domovem.

Sejdeme se tedy všichni v 7:30 ve vaší třídě théta. Zde Vám všem nejen představíme paní předsedkyni i další členy maturitní komise, ale i vy dostanete příležitost za sebe i vaši třídu vaše vyučující pozdravit. Vzhledem k důstojnému charakteru setkání i celých maturitních zkoušek vás prosíme o přiměřené společenské oblečení.

Držíme vám palce do celého "Svatého týdne" (v případě potřeby jsme vám ve škole k dispozici), hodně sil a pevné nervy a těšíme se na setkání.