Skupina č.2 na podmínku B3

Potvrzuji všechny zájemce ve skupině druhého tématu na podmínku B3.

Zajímavou situaci sporu "prezident ČR x velvyslanec USA" zpracují individuálně: Miloš, Jakub, Tereza, Kryštof B., Kryštof K., Bára, Filip, Maty.

Na další hodině mějte ke konzultaci připravené 2 konkrétní zdroje, které zpracováváte.

mh