Seznam četby k ústní části maturitní zkoušky | Ný 2022/2023

Zveřejňujeme seznam četby k ústní části maturitní zkoušky třídy Ný ve školním roce 2022/2023.

Studenti odevzdávají seznam 20 literárních děl, které si vyberou z níže uvedeného seznamu. 

 

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce

  • Světová a česká literatura do konce 18. století - min. 2 literární díla
  • Světová a česká literatura 19. století - min. 3 literární díla
  • Česká literatura 20. a 21. století - min. 5 literárních děl
  • Světová literatura 20. a 21. století - min. 4 literární díla

→  minimálně 2 literárními díly musí být v seznamu zastoupena próza, poezie, drama

→  seznam může obsahovat maximálně 2 díla od jednoho autora.