Schůzka budoucích primánů a jejich rodičů

Ve čtvrtek 19. června v 16:40 se ve škole setkáme s budoucími primány a jejich rodiči. Kromě nezbytných formalit bude mít každý nováček možnost poznat svého patrona i členy pedegogického sboru. Podrobná informace by vám měla dorazit mailem.

Těšíme se na setkání.