Samostudiu během karantény | 4. aktualizace

Milí studenti, vážení rodiče,

ve čtvrtek 16. dubna proběhla on-line pedagogická rada a rádi bychom vás seznámili s některými závěry:

  • Nastavený systém distančního vzdělávání je už zaběhnutý a vše běží, jak má. Platí podmínkový systém s upravenými podmínkami včetně podmínek v cizích jazycích, stejně tak hodnocení odevzdané práce. Pokud student nesplní daný počet podmínek či stanovený rozsah domácí práce, může se stát, že  nepojede na expedici a bude skládat souhrnné zkoušky.
  • Práce do jednotlivých předmětů je zadávána do Edookitu, sledujte však také aktuality na webu školy a své školní emailové schránky. Do emailů chodí pozvánky na hodiny, které se uskuteční formou videohovoru (pozvánka přichází vždy den předem). Jejich aktuální rozpis a odkaz k přihlášení rovněž najdete na webu na vašem profilu třídy v aktualitě.
  • Občas se setkáváme s různým opisováním domácí práce mezi studenty, zejména u starších ročníků. Učitelé vám pochopitelně mohou takovou práci neuznat. Pokud se opisování u někoho objeví ve větší míře, může to dopadnout nesplněním podmínek (a tedy neúčastí na expedici) nebo nutným ověřením znalostí v podobě souhrnné zkoušky. Mrzí nás to, možnosti kontroly jsou omezené. V tuto chvíli si odpovědnost za své vzdělávání nesete sami a berte to jako zrcadlo, ve kterém vidíte své reálné schopnosti a dovednosti. Využití vašeho potenciálu je skutečně jen na vás.
  • Plán čtyř projektových dnů na přelomu dubna a května zůstává v platnosti. Studenti budou pracovat na projektech a práce nebude zadávána do jednotlivých hodin, ale v blocích zaměřených na různé činnosti (výtvarné, komunikační, pozorovací atp.) Bližší informace budou zveřejněny v týdnu od 20. dubna.
  • Ve čtvrtek 23. dubna od 11.30 proběhne společné on-line jednání studentské a pedagogické rady.
  • Plán práce a akcí na zbytek školního roku s ohledem na aktuální vládní strategii bude zveřejněn po společném jednání studentské a pedagogické rady, kde bude téma společně prodiskutováno.
  • Už teď víme, že expedice neproběhne v České Kanadě, jak bylo původně v plánu, ale (pokud to okolnosti dovolí) v blízkém okolí Prahy v září. Lokalitu České Kanady využijeme v další expedici, které proběhne už standardně na konci školního roku 2020/21. Expedice v září proběhne v kratší a jednodušší formě. Pokud byste někdo měli nápad na téma práce, která není přímo vázána na konkrétní lokalitu (dá se realizovat obecně kdekoliv) , neváhejte se obrátit na učitele, kterého považujete za vhodného adepta pro vedení. Budeme rádi.
  • Pokud se u vás vyskytnou problémy (s termínem, s technologiemi, se zdravím, s čímkoliv dalším), je třeba komunikovat s učitelem daného předmětu nebo s třídním učitelem e-mailem. Vše lze řešit, když o tom víme. Hledání řešení neodkládejte, napište vždy co nejdříve.

  • Každé pondělí od 20. dubna 2020 bude probíhat společňák online přes videokonferenci. Odkaz k přijení přijde vždy s předstihem do studentské emailové schránky. 

V případě nejasností se neváhejte obrátit na kohokoliv z učitelů.

 

Děkujeme za podporu a všechny srdečně zdravíme, přejeme zdraví, sílu a rovnováhu.