Samostudiu během karantény | 3. aktualizace

Milí studenti, vážení rodiče,

ve čtvrtek 2. dubna proběhla on-line pedagogická rada a rádi bychom vás seznámili s některými závěry:

 • Drtivá většina studentů pracuje v rámci distančního vzdělávání dobře až výborně. To nám umožní, bez ohledu na to, jaká bude situace na sklonku školního roku (distanční/prezenční studium), plynule rok uzavřít, vydat závěrečné hodnocení a to bez většího počtu souhrnných zkoušek. Souhrnné zkoušky jsou ale samozřejmě k dispozici pro ty, kteří by s hodnocením na základě distanční práce nebyli spokojeni.
 • Jsme rádi, že je pouze velmi úzká skupina studentů, kteří se výuky na dálku příliš neúčastní, tj. práci odevzdávají jen občasně, případně v ne příliš dobré kvalitě, aniž by k tomu byl zvláštní důvod. Tito studenti budou muset souhrnné zkoušky (DSK) v nějaké podobě absolvovat, aby bylo možné jim vydat hodnocení a mohli postoupit do dalšího ročníku.  Bude se tedy v každém případě postupovat v souladu s klasifikačním řádem Přírodní školy. 

  Rádi bychom zdůraznili, že odevzdaná práce je jediným dokladem účasti žáků ve výuce za této situace, je to ekvivalent přítomnosti v hodinách za běžného stavu. Plánovat plnění podmínek na někdy později je sice možné, ale průběžné odevzdávání práce je v této situaci pro získání klasifikace stejně důležité. 

  Navíc - učitelé se snaží průběžné distanční vzdělávání (hodiny a zadanou práci) nastavit tak, aby účastí a včasným odevzdáním bylo možné podmínky přímo plnit (viz také aktualizované podmínky - bod níže.  
 • Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami mají zadání individualizované a s učiteli mají nastaveny specifické možnosti  odevzdávání úkolů. Prosíme o dodržování jednoduchých pravidel, které s žáky s SVP a jejich rodiči komunikuje přímo paní učitelka Koutníková, aby bylo možné tyto individualizace udržet. 
 • Jako náhrada za zrušený výjezd proběhne na přelomu dubna a května distanční výuka v podobě
  čtyř projektových dnů. Studenti budou pracovat na projektech a práce nebude zadávána do jednotlivých hodin, ale v blocích zaměřených na různé činnosti (výtvarné, komunikační, pozorovací atp.) Bližší informace budou zveřejněny po Velikonocích.

 • Pokud se vyskytnou problémy (s termínem, s technologiemi, se zdravím, s čímkoliv dalším), je třeba komunikovat s učitelem daného předmětu nebo s třídním učitelem, vše lze řešit, když o tom víme. Hledání řešení neodkládejte, napište vždy co nejdříve.

 

V případě nejasností se neváhejte obrátit na kohokoliv z učitelů.

Děkujeme za podporu a všechny srdečně zdravíme, přejeme hodně sil a nadhledu.