Samostudiu během karantény | 2. aktualizace

Milí studenti, vážení rodiče,

ve středu 25. 3. opět zasedla on-line pedagogická rada a rádi bychom vás seznámili s některými závěry:

  • Od rodičů a studentů nám přichází celá řada námětů a doporučení k samostudiu. Bohužel, situace jednotlivých studentů je velmi různorodá. Někdo by radši preferoval práci venku v přírodě, někdo je naopak v karanténě a vůbec nemůže nebo nechce vycházet z bytu/domu. Někdo raději pracuje v on-line režimu, jiný zase preferuje práci bez technologií. Pro učitele je v podstatě nemožné vyhovět všem. Nehledě na obtížnost situace jako takové. Proto prosíme o trpělivost, nebude-li zadaná práce zrovna podle vašeho gusta. Učitelé se budou v rámci možností pokoušet zadávat práci různého typu, aby se ze samostudia nestala rutina.
  • V platnosti zůstávají základní termíny odevzdávání v úterý a v pátek večer. Učitelé by pak měli úkoly zkontrolovat a zveřejnit komentář spolu s hodnocením v edookitu nejpozději ve čtvrtek a v pondělí v 8:00. Pokud bude mít některý učitel jiný termín odevzdání úkolu, musí to v zadání jasně deklarovat. Jakmile učitel udělí hodnocení v edookitu, zobrazí se vám to na vašem studentském edookitu a to je pro vás signál, že se máte podívat na komentář v domácím úkolu. Odpadá tedy čekání a hledání komentáře, o kterém dopředu nevíte a edookit na něj neumí upozornit.
  • Znovu vyzýváme k důslednému čtení zadání, neplnění pokynů komplikuje práci učitelům a v důsledku toho i studentům.
  • Během příštího týdne každý učitel podmínkového předmětu zveřejní způsob plnění podmínek. Poté budou studenti vyzváni, aby si plnění podmínek naplánovali s ohledem na již splněné podmínky.
  • Profilové práce v Ksí a Mí běží podle kalendáře. Nicméně současná situace může některým studentům práci zkomplikovat nebo dokonce znemožnit. V takovém případě bude termín odevzdání posunut. Nicméně pokud to podmínky studentům dovolují, pokračují v práci v domácích podmínkách a konzultují svůj postup s vedoucím práce. Konkrétní opatření budeme řešit po ukončení karantény a mimořádných opatření.
  • Přestože je současná situace nejistá a jakékoli plány jsou spíše zbožnými přáními, rádi bychom vám předložili alespoň základní úvahy týkající se konce školního roku pro případ, že se do letních prázdnin ještě otevřou. Protože optimistický odhad je polovina, realistický konec května, není pro nás reálné připravit a uskutečnit Expedici v červnovém termínu. Předpokládáme, že většinu podmínek posledního období by si studenti splnili distančně, takže především prostřednictvím současné práce z domova. Po setkání ve škole by pak v rámci jednotlivých předmětů proběhlo jejich uzavření, zopakování všeho důležitého, příp. dozkoušení těch posledních. Zaměřili bychom se také na praktické činnosti, jejichž realizace je v současných podmínkách omezená, mj. i mimo budovu školy. V tomto období bychom dále – pokud to okolnosti dovolí – rádi uskutečnili výjezd na Paseku se stanováním. Je to akce organizačně mnohem jednodušší, vstřícnější k sociálním potřebám dětí, navíc bezpečnější i z epidemiologického hlediska (celodenní pobyt dětí venku, vaření na otevřeném ohni, spaní ve vlastních stanech). Zde by pravděpodobně také proběhlo doladění a uzavření podmínek mjj. proto je důležité, aby studenti poctivě pracovali na zadaných úkolech; již jsme zmínili, že kdo bude úkoly odevzdávat ve špatné kvalitě nebo vůbec, nebude mít podmínky splněny a svoje znalosti bude muset prokázat komisionálním přezkoušením. Konec června by pak byl věnován přípravě Expedice, která by v časově zkrácené variantě proběhla začátkem září.
  • Pokud se vyskytnou problémy (s termínem, s technologiemi, se zdravím, s čímkoliv dalším), je třeba komunikovat s učitelem daného předmětu nebo s třídním učitelem, vše lze řešit, když o tom víme.

 

V případě nejasností se neváhejte obrátit na kohokoliv z učitelů.

Děkujeme za podporu, kterou od vás všech v těchto dnech cítíme i čteme, také všechny zdravíme, přejeme hodně sil a nadhledu a těšíme se na viděnou v lepších časech.

 

Za pedagogický sbor

 

František Tichý a Štěpán Macháček