Rozpis obhajob profilových prací | 25. listopadu

V pondělí proběhnou obhajoby profilových prací studentů, kteří do 21. listopadu 2019 odevzdali písemně svůj záměr.

Studenti budou k obhajobě voláni z vyučovacích hodin. Délka prezentace je stanovena na maximálně 5 minut a měla by osahovat cíl práce, metody, výstupy a základní časový harmonogram práce. Po prezentaci budou vždy následovat otázky komise.  

Rozpis níže je pouze orinetační. Studenti, kteří záměr odevzdali a v rozpisu níže nejsou, budou práci ústně obhajovat ve čtvrtek 28. listopadu.