ŘEKA v Minoru již v pondělí 5.11.

Milí rodiče, vážení přátelé,

naše představení v Minoru se blíží. Počítáme s tím, že děti se budou normálně učit, ale hned po škole ve škole zůstanou a začne zkouška, do divadla pojedeme společně.
Je nezbytně nutné, aby si děti, ideálně již v pátek, přinesly kostýmy a rekvizity.
Na představení je na pokladně Minoru ještě možnost zakoupit vstupenky (i elektronicky). Moc si vážíme toho, že můžeme s DRDS hrát a počítáme s tím, že všechny děti budou na obou představeních, abychom se vzájemně posunuli a podpořili. Proto prosím počítejte s tím, že děti budou končit celkově až po osmé hodině.
Přeji vše dobré a těším se na další společné dílo.
František Tichý