Profilová práce - úkoly do 21. prosince

21. prosince 2017

Poslední termín pro odevzdání doplněného záměru z obhajob 29. listopadu a harmonogramu práce. Pokyny pro doplnění byly sděleny komisí při obhajobách a jsou stručně zapsány v tabulce. Upravený záměr odevzdejte prostřednictvím tohoto formuláře spolu s vedoucím práce (tj. není možné odeslat záměr z domova).

 

Zde rekapitulace informací k profilovým pracím:

  • Záměr jsem neobhájil: nový či výrazně pozměněný záměr budeš obhajovat v náhradním termínu 8. března 2018, písemně záměr musíš odevzdat spolu s vedoucím práce do formuláře na profilu v záložce Profilová práce do pátku 23. února 2018. Záměr však konzultuj s vedoucím v dostatečném předstihu (ideálně již v průběhu prosince nebo ledna)! 
  • Záměr jsem obhájil, ale musím něco doplnit: dle pokynů sdělených komisí záměr uprav a v písemné podobě jej odevzdej spolu s vedoucím práce do 21. prosince do formuláře na webu (upozorňuji, že již nebude možné odevzdání z domova). Rovněž upravený záměr konzultuj v předstihu, 21. prosince to již nebude stačit...
    Naplánuj harmonogram postupu, ten odevzdej vedoucímu také nejpozději do 21. prosince.
    Pokud vedoucí záměr schválí, pusť se do práce, přečti si tento dokument a postupuj dle něj (jsou to léty prověřená doporučení): https://goo.gl/Bri75a. Najdeš tam rovněž předepsané povinné náležitosti práce.
  • Záměr jsem obhájil: skvělé! Co nejdříve se sejdi se svým vedoucím, naplánujte harmonogram postupu, ten mu odevzdej nejpozději do Vánoc. Přečti si tento dokument a postupuj dle něj (jsou to léty prověřená doporučení): https://goo.gl/Bri75a
    Najdeš tam rovněž předepsané povinné náležitosti práce. 

 

O svém postupu na práci budeš navíc pravidelně referovat v rámci třídnických hodin.

Informace, termíny a především přehled plnění najdeš na svém třídním profilu.

 

Hodně štěstí!