Přírodní škola pořádá soutěž "Převezměte terezínskou štafetu!"

V letošním roce v rámci projektu Terezínská štafeta pořádáme druhý ročník soutěže "Převezměte terezínskou štafetu!". 

Soutěž začíná 15. září. Přihlašovat se lze už nyní (jednotlivci, týmy, třídy, oddíly):

Více najdete na www.terezinskastafeta.cz/soutez.

Soutěž Převezměte terezínskou štafetu (druhý ročník) pořádáme ve spolupráci s Oddělením pro vzdělání a kulturu Židovského muzea v Praze a pamětníky šoa. Jejím cílem je nejen přiblížit dnešním mladým život jejich vrstevníků v terezínském ghettu, ale i na jejich tehdejší tvorbu navázat a setkat se osobně s těmi, kteří přežili.

O čem soutež bude? 

V tomto roce bude soutěž věnována životu na chlapeckém domově 7 – Nešarim, zvláště prostřednictvím časopisu Rim-rim-rim, který tehdy dvanácti až čtrnáctiletí chlapci v Terezíně psali a který bude nově od začátku září k dispozici on-line na stránkách www.vedem-terezin.cz/rim-rim-rim.

Pro koho je určena? 

Soutěž je určena především pro žáky šestých a sedmých, příp. i osmých tříd ZŠ, resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Nevyžaduje žádné předchozí znalosti, jen zájem a chuť poznávat a zkusit něco nového. Soutěžit mohou týmy i jednotlivci, preferujeme ale skupinky. Přihlásit se můžete i jako oddíl apod.

První kolo 

První kolo, které bude spuštěno 15. září a uzávěrka bude 20. října, se bude věnovat nacistické perzekuci obecně a životu v terezínském ghettu. V jeho rámci budou účastníci především pracovat s texty, kteří vytvořili kluci v Terezíně, budou moci využívat i knižních a internetových zdrojů a také rad Vašich a svých rodičů a prarodičů. 

Druhé kolo

Druhé kolo bude mít kreativní povahu – děti by se měly dřívější tvorbou inspirovat a navázat na ni. Podrobnosti zveřejníme při vyhlášení druhého kola začátkem listopadu.

Jaké budou ceny? 

Na úspěšné řešitele – týmy i jednotlivce, čeká v březnu společné víkendové setkání v Terezíně, kde bude možné mj. se setkat s pamětníky (dodnes žijícími kamarády tvůrců terezínských časopisů), poznat na vlastní oči známá i zapomenutá zákoutí bývalého ghetta a poznat mnoho kamarádů z různých míst republiky.