Příprava Ksí na chemii - značky prvků

Ahoj všichni, jak jsme již v červnu říkali, hned v září se začneme učit chemicky. A tak jako je ke čtení třeba abeceda a ve fyzice potřebujeme značky veličin a jednotek, budeme v chemii pracovat se značkami chemických prvků.

Takže můžete přijmout výzvu se už teď značky naučit a mít pak větší klid. Zde je první série (první je značka, druhý latinský, tj. mezinárodní název a na konci český; je třeba umět všechno) :

H Hydrogenium vodík Li Lithium litium Be Berylium berilium

B Borum bor C Carboneum uhlík N Nitrogenium dusík

O Oxygenium kyslík F Fluorum fluor He Helium helium

Na Natrium sodík Mg Magnesium hořčík Al Aluminium hliník

Si Silicium křemík P Phosphorum fosfor S Sulfur síra

Ne Neon neon Cl Chlorum chlor Ar Argon argon

K Kalium draslík Ca Calcium vápník Ti Titanium titan