PŘIPOMENUTÍ: třídní schůzky 9. dubna od 17 hodin

Rádi bychom vás upozornili na konání třídních schůzek tento čtvrtek 9. dubna od 17 hodin.

Na programu budou tyto základní body:

  • informace o akcích v závěru školního roku a o prázdninách
  • informace o prospěchu a chování studentů
  • volba zástupců rodičů do školské rady (podrobné informace k volbě budou rozeslány emailem)

Těšíme se na vás.