Příklady na procvičování na test z F

Příklady – rovnoměrný pohyb

 

Př.1 – V časovce na 50 km jel cyklista po dobu 30 minut stálou rychlostí 40 km.h-1. Poté měl defekt,

jehož odstraněním se zdržel 15 minut. Zbytek etapy se pohyboval stálou rychlostí 30 km.h-1.

Vypočtěte průměrnou rychlost cyklisty v etapě.

 

Př.2 - Chodec urazil rovnoměrným pohybem za prvních 6 sekund dráhu 9 m, za následující 4 sekundy

dráhu 8 m. Jaká je jeho průměrná rychlost za prvních 10 sekund pohybu?

 

Př.3 – Auto se pohybovalo první polovinu své dráhy rychlostí 30 km.h-1, druhou polovinu dráhy

rychlostí 50 km.h-1. Druhé auto, které vystartovalo současně s prvním, se pohybovalo po stejné dráze

stálou rychlostí 40 km.h-1. Které z obou aut přijede do cíle dříve?

 

Př.4 - V jaké vzdálenosti udeřil blesk, jestliže od záblesku do zaznění hromu uplynulo 15 s? Rychlost zvuku ve vzduchu je 340 m/s. (Záblesk jsme viděli okamžitě.) Doplňte.

Př.5 - Urči dráhu, kterou ujede cyklista rovnoměrným pohybem za 30 min, jede –li rychlostí 20 km/h.

Př. 6  - Žirafa uběhla rovnoměrným pohybem dráhu 280 m za 20 s. Urči její rychlost. Vyjádři v km/h