Příklady na podmínku A2 z fyziky

Co je to trajektorie?

 

Jak se značí: rychlost, dráha, čas ?

 

5 metrů za sekundu, kolik je to kilometrů za hodinu?

 

Motorka ujede 120 kilometrů za dvě hodiny. Jaká je její rychlost v kilometrech za hodinu? Kolik v metrech za sekundu?

 

72 kilometrů za hodinu, kolik je to metrů za sekundu? Jak to spočítáš?

 

Kluk ujde 300 metrů za půl minuty. Jaká je jeho rychlost v metrech za sekundu?

 

Auto jede rychlostí 5 metrů za sekundu. Jak daleko ujede za 2 minuty?

 

Loď pluje rychlostí 1,5 m za sekundu. Jak dlouho jí bude trvat, než urazí vzdálenost 70 km?

 

Auto ujelo 100 metrů za 5 sekund, potom 200 metrů za 50 sekund za potom 5 sekund stálo. Jaká byla jeho průměrná rychlost?

 

Petr šel 10 sekund rychlostí 4 metry za sekundu. Pak minutu stál. Pak šel 30 sekund rychlostí 2 metry za sekundu. Jak daleko došel? Jaká byla jeho průměrná rychlost?

 

Cyklista se pohybuje rovnoměrnou rychlostí 7m/s. Jakou vzdálenost urazí za 1 hodinu 15 minut? Jakou rychlostí jel v km/h.

 

Jak dlouho trvalo automobilu jedoucímu průměrnou rychlostí 20m/s, než urazil vzdálenost 120km za předpokladu, že se nikde nezastavoval?

 

Načrtni trajektorii vnější strany kola jedoucího rovnoměrným pohybem
a) z pohledu cyklisty
b) z pohledu chodce

 

V jaké vzdálenosti udeřil blesk, jestliže od záblesku do zaznění hromu uplynulo 15 s? Rychlost zvuku ve vzduchu je 340 m/s. (Záblesk jsme viděli okamžitě.) Doplňte.