Prezentace Expedice na školách 24. a 25. října

Prezentace Expedičních výzkumů pro školy 2023

Úterý 24.10.

ZŠ Mnichovice (Anežka)

7.B a 7.C, třídy po 24 žácích – Divočina, Zemědělci, Stáří, Dvořák, Terezín

2. – 4. VH – workshop 5 stanovišť po 15 minutách, žáci z Mnichovic také představí

své projekty

Dostaneme oběd ve školní jídelně.

Sraz: v 7.40 na Hlavním nádraží u Neoluxoru, odjezd 7.51 (přijďte včas!!!)

Návrat: 14.05 na Hlavní nádraží

S sebou: svačinu, přezůvky, věci na program, teplé oblečení – program bude

částečně probíhat venku

 

ZŠ Bratrská (Hanka)

Workshopy pro 7. a 8. třídu - Divočina, Zemědělci, Stáří, Mapa, Terezín

- 5 stanovišť po 15 minutách

Sraz: 8.20 Nádraží Holešovice u metra, u Mc Donaldu

Návrat: 13.15 Nádraží Holešovice

S sebou: svačinu, přezůvky, věci na program, teplé oblečení – program bude

částečně probíhat venku

 

Podřipské lyceum Roudnice (Marek)

2 bloky prezentací po 90 minutách, začátek v 10 hodin – všechny skupiny

2. KL – zaměření Život seniorů !!!!

1. KL – zaměření Pocitová mapa !!! – tj. rozsáhlejší prezentace a delší diskuse u

těchto dvou expedičních skupin

Sraz: 8.30 Hlavní nádraží, odjezd R 692 v 8.45, po domluvě možno přistoupit do

vlaku na Nádraží Holešovice v 8.55

Návrat: nejpozději v 15 hodin na Nádraží Holešovice, upřesníme.

Zemědělci a Divočina navíc odpolední prezentace pro veřejnost.

 

Střední Scioškola, Žižkov ( Anežka)

prezentace, všechny expediční skupiny

Sraz: 14.30 zastávka autobusu Tachovské náměstí

Konec: kolem 16.30

 

Terezín (František) – Johan, Franta Prokop, Tobiáš, Adam Issa, Jáchym Štys,

Tonda Andrés

workshop spojený s procházkou po městě – skupina Terezín

sraz: 7:40 na Nádraží Holešovice dole v metru

oběd ve školní jídelně v Terezíně

návrat: kolem 15:30 do Prahy

 

Středa 25.10.

 

Gymnázium Kralupy ( František )

Prezentace, všechny expediční skupiny

Sraz: 6.45 !!!! Nádraží Holešovice – v hale vlakového nádraží – přijďte včas!!!!! -

- odjezd vlaku 6.55 !!!!

Návrat: 13.46 Masarykovo nádraží

Prezentace začínají 8.00, 2 bloky po 90 minutách.

Oběd ve školní jídelně v Kralupech.

 

 

ZŠ Do života, Jiřice (Anežka )

Workshopy pro věkově smíšené skupiny a 8 roánů – 7 skupin: 7 stanovišť po

cca 15 minutách – Divočina, Terezín, Fundraising, Dvořák, Stáří, Zemědělci,

sportovní stanoviště

Sraz: Masarykovo nádraží 7.40, odjezd 7.51, po domluvě možno přistoupit ve

Vysočanech v 7.58

Návrat: odjezd z Jiřic 13.07, 13.57 Praha - Vysočany, 14.07 Masarykovo nádraží

S sebou: větší svačinu (oběd), věci na program, teplé oblečení – většina programu

bude probíhat venku !!!!!!, hrneček na čaj

9:00 společný začátek

9:20 – 10:30 4 workshopy

10:30 – 11:00 přestávka

11:00 – 11:50 3 workshopy

11:50 – 12:20 společný závěr

 

ZŠ Jeden strom, Černošice (Hanka)

Workshopy pro věkově smíšené skupiny a 8 roánů - 6 skupin: 6 stanovišť po

cca 15 minutách – Zemědělci, Stáří, Mapa, Fundraising, Terezín, Divočina

Sraz: 7.45 Hlavní nádraží u Neoluxoru

Odjezd: 8.01, Černošice 8.22

Návrat: Černošice 12.47

Konec: 13.03 Praha – Smíchov, 13.10 Hlavní nádraží

9:00 společný začátek – pozor, krátký

9:10 – 10:00 workshopy – 3 stanoviště

10:00 – 10:30 přestávka

10:30 – 11:30 workshopy – 3 stanoviště

11.30 – 12.00 společný závěr, dostatečná časová rezerva takže např. promítání filmu

je možné nechat na tento závěr

S sebou: svačinu (oběd), teplé oblečení – část programu bude probíhat venku !!!!!!

ZŠ Klausova Velká Ohrada(Štěpán)

Sraz 7:30 před školou

Dva bloky workshopů pro 5. a 6. třídy 

Konec cca 13:15, oběd ve ŠJ

 

úterý 24. 10.

Mnichovice (AK)

Roudnice (MM)

Bratrská (HN)

Střední Scio(AK)

Divočina

Johanka

Bety

 Jarek

Matilda

Jonáš

 

Matouš Nábělek

 

Dvořák

Bohdan

Štěpán Jícha

-

Jáchym Galuška

Anička Havrdová

Matyáš Růžička

-

Dan Chvosta

Maeva

 

-

 

Stáří

Dorka

Johanka Činčerová

Julča Tučková

Filip

 

Šimona

Žofka Krommelová

Mojmír

 

 

 

Jonek

Terezín

Hanka

Anežka

Matouš Plecitý

Josef

Tomáš

Šimon

Honza Poslt

Anička Prouzová

Mapa

-

Jára

Bára

Jakub Janda

-

Prokop

Jonáš Soukup

Adam Novik

-

Zuzka

Hikari

Bětka

Zemědělci

Honza Švarc

Jakub Janda

Majda

Vojta Bruthans

Tonda Švarc

Matyáš Beránek

Štěpa

Ida

Alex

 

Ema

 

Fundraising

-

Adam Kubec, Tadeáš

-

Honzis

-

Adam Pochman

-

Petr

-

Anička Geroová

 

Lukáš

Zámky

-

Cilka

-

-

 

Oliver

 

 

-

Adam Bukovský

-

-

Neexpedice

Franta Kittner

Magda Bartoňová

Anička Kubcová

Adnan

Žofka Soukupová

Tonda Andrés

Julča Krommelová

Vojta Havrda

 

 

Jakub Nekvasil

Ondra Martinek

 

středa 25. 10.

G. Kralupy (FT)

Černošice (HN)

Jiřice (AK)

Klausova (VN, ŠM)

Divočina

Bety

Jarek, Matouš

Johanka

-

Matilda

Marek

Jonáš Večerka

-

Dvořák

Jáchym Galuška

-

Štěpán

Bohdan

Dan Chvosta

-

Matyáš Růžička

Anička Havrdová

 

-

 

Maeva

Stáří

Johanka

Dorka

Julča Tučková

Filip

Šimona

 

Žofka Krommelová

Jonek

 

 

 

Mojmír

Terezín

Franta Prokop

Šimon

Josef

Anička Prouzová

Anička Prouzová

Tomáš

Hanka

Tobiáš

Adam Issa

Honza Poslt

Matouš Plecitý

Johan

Mapa

Jonáš Soukup

Jára, Prokop

-

Jakub Janda

Bára, Hikari

Bětka

-

Adam Novik

Zemědělci

Jakub Janda

Vojta Bruthans

Alex

Ema

Matyáš Beránek

Ida

Štěpa

Majda

 

 

 

Honza a Tonda ?

Fundraising

Anička Geroová

Honzis

Tadeáš

-

Adam Pochman

Lukáš

Petr

-

Cilka, Adam Bukovský

 

Adam Kubec

-

Neexpedice

Magda Bartoňová

Julča Krommelová

Kuba Nekvasil

Franta Kittner

Ondra Martinek

Žofka Soukupová

Tonda Andrés

Adnan

 

 

Anička Kubcová

Vojta Havrda