ZVEME VÁS: prezentace Expedice Českobrodsko 2021

Zveme všechny rodiče, přátele, příznivce i bývalé studenty na veřejné prezentace studentských výzkumů v krajině "Expedice Českobrodsko 2021". Studenti představí výsledky svých výzkumů, na kterých pracují ve věkově smíšených skupinách v průběhu června.

Prezentace proběhnou v parku Stromovka formou stanovišť ve 3 časových blocích.

úterý 29. června od 17 hodin, v okolí dubového pahorku u rybníčků naproti Šlechtovce

  • 17:00 společné zahájení, úvodní slovo a krátké vystoupení skupiny "kočovné divadlo"

    Program dále pokračuje souběžně na 4 stanovištích během 3 časových bloků. Diváci tedy mají možnost volit program dle vlastního zájmu. Po prezentaci vždy následuje pauza pro diskuzi a přesun na další stanoviště. Studenti v rámci prezentací představí i výzkumné postery.
  • 17:20 - 17:40 - blok 1
  • 18:00 - 18:20 - blok 2
  • 18:40 - 19:00 - blok 3

 

Stanoviště:

  • fyzika + přehrady
  • budoucnost + zdraví
  • krajina + biologie
  • zvony + kočovné divadlo + reportéři

‼ Upozorňujeme, že vstup na akci je možný pouze za splnění aktuálních epidemiologických pravidel