Pravidla pro uvolňování z TV

Vážení rodiče, studenti,

v souladu s vyhláškou ředitele školy (9/2013) si dovolujeme Vás upozornit, že se blíží konec termínu, do kterého je možné si podat žádost o uvolnění z TV (z plavání/z TV mimo plavání/z celé TV). 

Žádost je třeba dodat v předstihu. Žádosti o zpětné uvolnění nebudou akceptovány a student nebo studentka, který/á si žádost nepodá včas bude z předmětu hodnocen/a.

Příjemný den, 

Vaše škola.