Práce na středu 10.5. – historie a současnost Kokořínska

Nazdar, nazdar, díky všem, kdo už poslali včerejší práci ( a těšíme se i na vás, kteří jste to ještě nestihli), doufám, že už  máte představu, jaké přírodní krásy můžete na Expedici čekat. Dnes nás čeká historie a současnost.

 

Vaším úkolem je opět texty přečíst a udělat si výpisky do expedičního zápisníku. Ty mi pak poslat do edukitu nebo na mail.

 

Nejprve základní informace o historii:

http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/charakteristika-oblasti/historie-uzemi/

Zde i podrobnosti o lidové architektuře a archeologii a také o místním starověku (a legendární bitvě):

https://www.kokorin.info/kokorinsko/historie/ 

http://www.rotrekl.cz/h_starovek.html

Jedním z center naší oblasti bude malebné městečko Mšeno s legendární prvorepublikovou plovárnou:

http://www.rotrekl.cz/h_mseno.html

https://www.radio.cz/cz/rubrika/cestujeme/koupaliste-mseno-nabizi-pohodu-prvni-republiky

No a teď ještě osobnosti  ze Mšena, mezi nimi i jeden pirát z Karibiku:

http://www.mestomseno.cz/index.php?cmd=page&id=270

 

A teď ještě jedna zajímavost jen pro zájemce a to zaniklá trať:

https://www.idnes.cz/cestovani/po-cesku/zanikle-trate-lhotka-strednice-zeleznice-koleje-vlak-trat-132.A190502_163352_po-cesku_vrja

Na závěr se můžete podívat na film, kteří natočili naši studenti v rámci expedice na Kokořínsku v roce 2006.

https://www.youtube.com/watch?v=vQ7WG6xmT98