Pozvánka k meditaci

„Pro mě je důkazem, že člověk má nesmrtelnou duši, to, že jen člověk na zemi dokáže udělat tak veliké věcí – dobré ale i zlé.“

99-ti letý františkán a přítel naší školy P. Benedikt Vladimír Holota

 

Přání míru a štěstí všem lidem je jádrem všech náboženství, všech autentických duchovních tradic. Indické šánti, hebrejské šalom, arabské Salám, stejně jako modlitba na nepřátele u křesťanů je jen různým vyjádřením touhy po hlubokém míru a plnosti srdce, které nelze dosáhnout v našem srdci bez opravdového a vroucího přání, aby stejného míru, štěstí a pokoje dosáhly všechny bytosti bez rozdílu a omezení.

Nabízím vám krátké mentální cvičení v tomto duchu. Může pomoci překonat strach a rozvíjet pozitivní emoce a naladění. A dobrá myšlenka a přání určitě nezůstane bez užitku i tam, kde je jí potřeba.

 

 

Sedněte si na klidné místo, ideálně s rovnou páteří – tak se lépe soustředí. Zavřete oči a chvíli pozorujte vlastní dech bez toho, abyste ho ovlivňovali.

Uvědomujte si a plně vědomě prožijte pocit, že JSTE, tady a teď. Jako byste se probudili. Setrvejte chvilku v tomto pocitu. Kdykoliv vás vyruší nějaká myšlenka, emoce, nenechte se do ní zaplést, jen si ji uvědomte, chvilku pozorujte a pak ji nechte „plavat“.

Vždy poté všechno „pusťte“ a zase chvilku jenom buďte v pocitu „já jsem tady a teď“.

Pak se zaměřte dovnitř na pocit, že žijete a poděkujte za to v duchu, uvědomte si klid a mír, který je za/pod všemi myšlenkami a emocemi. Vzpomeňte si na lidi, které máte rádi, v duchu jim přejte štěstí, mír a radost, myslete na ně s láskou a soucitem.

Po chvíli zase všechno „pusťte“ a setrvejte v uvolněném bdělém vědomí „já jsem tady a teď“.

Poté přání štěstí a míru „pošlete“ v duchu všem lidem, které osobně znáte. Uvědomte si, že i ti, které nemáme zrovna v oblibě cítí stejný strach, stejně touží po štěstí a lásce jako vy. Přejte jim jen dobré.

Po chvíli zase všechno „pusťte“ a setrvejte/procitněte uvolněně v tady a teď.

Pak postupně rozšiřujte tento soucitný láskyplný pocit, přání míru a štěstí do celého světa, na všechny lidi, všechny cítící bytosti, bez ohledu na to, jací jsou a na jaké straně stojí.
Uvědomte si, že všichni byli kdysi dětmi, všichni touží po štěstí, jakkoli ho někdy hledají špatně, všichni jsou naši bratři a sestry.

Po chvíli opět všechno „pusťte“ a jenom buďte v pocitu/pocitem „já jsem tady a teď“. Setrvejte chvíli bez úsilí, ale vědomě, nechte se naplnit mírem a důvěrou...

 

Mír, mír, mír, všem bytostem!