Poster Přírodní školy na mezinárodní konferenci

Výstupy Přírodní školy z expedic Ralsko 2012 a 2013 se dočkaly významné mezinárodní popularizace. Přírodní škola prezentovala svůj poster v rámci konference Škola vs. paměť?, kterou v Lichtenštejnském paláci na Kampě o víkendu pořádal Ústav pro studium totalitních režimů společně s Filozofickou fakultou UK a Ministerstvem školství. Přírodní školu u posteru reprezentovali Eliška Tichá a Anežka Skleničková z kappy a pan učitel Jaroslav Najbert.

Mezinárodní mezioborová konference byla určená pro akademiky, studenty i učitele dějepisu a společenských věd. Jejím cílem bylo nově reflektovat problémy, témata a metody, které jsou spojené s problematikou paměťových výzkumů souvisejících s tvorbou vzdělávacích kurikul a vzdělávací praxí nejen v Evropě, ale i v severní Americe, Austrálii nebo východní Asii.

Ukázkovým "paměťovým" projektem byly i výzkumy našich expedičních skupin v bývalém vojenském prostoru Ralsko. Pokud vás zajímá, jak jsme zde dokumentovali vzpomínky pamětníků na pobyt sovětských vojáků, jaká zaniklá místa jsme oživovali uměleckými instalacemi nebo jak se činnost vojáků zapsala do paměti zdejší krajiny, doporučujeme navštívit archiv expedičních prací. Poster z konference bude instalován na chodbě školy.