Pondělní dobrovolný výlet...

... se uskuteční na symbolické trase město Terezín - hora Říp. Půjde částečně o přípravu větší podzimní akce projektu Terezínská štafeta.

Sraz: v pondělí 18. 2. v 8:30 na Nádraží Holešovice dole v metru.

Návrat: pravděpodobně kolem 18:30 tamtéž, případnou změnu oznámíme sms-kou aktuálně (možná to bude dřív - záleží, jak rychle se nám půjde).

S sebou: jídlo a pití na den, 100,- Kč na autobus a vlak + menší kapesné, dobré boty (trasa cca 24 km), doklad totožnosti na prokázáíní věku za účekem slevy na autobus (s fotografií a datem narození), oblečení dle počasí.

příp. info na 603 99 57 26 nebo tichy@prirodniuskola.cz