Pomoc studentů při organizaci přijímaček

Rozpis úkolů při přijímačkách

Přijďte včas, raději dřív a vezměte si nějakou knižku nebo věci na tiché učení.


Úterý

7:30 – 8:20       komunikace s rodiči: David, Bára

                            vodění dětí: Julča, Amálka, Ondra M, Arnošt

                            komunikace s dětmi v lambdě usazování, společňák: Adam T., Kuba, Ondra F., Matěj

 

8:30 – 10:00     ve třídách        Ný – Amálka

                                                         Mí – Matěj Z.

                                                         Lambda – Ondra F.

                                                         Kappa – Adam T.

                                                         Kuchyňka – Julča (do 10:15)

10:00 – 10:25 (10:40)      přestávka

                                               venku: David L., Pavel, Oliver, Tomáš, Arnošt, Mikoláš, David S., Andrea

                                               ve třídách: Jirka, Enrico, Maruška, Kuba, Ondra Mik., Kenan

 

10:30-13:30     ve třídách: Jirka B., Enrico, Maruška, Tomáš, Ondra Mik.(podle situace)

13:30-15:00     předávání rodičům: Roman, Andrea, David L., Mikoláš, Samuel

 

Středa

7:30 – 10:30        Přijímání dětí k pohovorům       1. Skupina 8:00-9:00 (9 studentů)

                                                                                              2. Skupina 9:15-10:15 (9 studentů)

                                vodění na pohovory, věnovat se dětem, které čekají: Andrea, Roman, Arnošt, Jirka S.

 

10:15 – 13:00      Přijímání dětí k pohovorům       3. Skupina 10:30-11:30 (9 studentů)

                                                                                              4. Skupina 11:45-12:45 (9 studentů)

                                vodění na pohovory, věnovat se dětem, které čekají: Julča, Amálka, Kuba, Adam T.

 

13:30 – 15:00      Přijímání dětí k pohovorům       5. Skupina 13:45-15:45 (9 studentů)

                                vodění na pohovory, věnovat se dětem, které čekají: Matěj, Mikoláš, David L., Viktor

                                                                                                                                         (záloha: Andrea, Kuba, Julča)

 

Čtvrtek

7:30 – 8:05          komunikace s rodiči: Bára, David S.

                                Vodění dětí: Vávra, Kenan, Ondra Mik.

 

7:30 – 8:30          komunikace s dětmi v lambdě, usazování, společňák: Tomáš, Maruška

                                (podle situace zůstávají k dispozici v lambdě a kuchyňce během 1. vyučovací hodiny)

 

9:55 – 10:40        Přestávka 

                                Venku:                David S., Matěj Z., Oliver, Pavel, David L.

                                Třídy:    Jirka B., Enrico, Roman (lambda- do10:25)

                                               Amálka (kuchyňka 10:15-10:45)

 

10:30 – 13:30      Lambda- podle potřeby k dispozici při testech: Adam T., Ondra F.

 

Od 13:30              předávání dětí rodičům: Samuel, Jirka S.

 

10:45 – 14:50      Kuchyňka - podle potřeby k dispozici při testech: Andrea, Kuba

 

Kolem 15:00       předání rodičům.

 

Pátek

7:30 – 10:30        Přijímání dětí k pohovorům 1. Skupina 8:00-9:00 (9 studentů)

                                                                                         2. Skupina 9:15-10:15 (9 studentů)

                                vodění na pohovory, věnovat se dětem, které čekají: Amálka, Kuba, Arnošt, Jirka S.

 

10:15 – 13:00      Přijímání dětí k pohovorům  3. Skupina 10:30-11:30 (9 studentů)

                                                                                         4. Skupina 11:45-12:45 (9 studentů)

                                vodění na pohovory, věnovat se dětem, které čekají: Julča, Vávra, Roman, Jirka B.

 

13:30 – 15:00      Přijímání dětí k pohovorům  5. Skupina 13:45-15:45 (9 studentů)

                                                                                         6. skupina 15:00 – 16:00 (9 studentů)

                                vodění na pohovory, věnovat se dětem, které čekají: Samuel, Ondra M., Maruška, Tomáš

 

Pondělí

7:30 – 10:30        Přijímání dětí k pohovorům  1. Skupina 8:00-9:00 (9 studentů)

                                                                                         2. Skupina 9:15-10:15 (9 studentů)

                                vodění na pohovory, věnovat se dětem, které čekají: Bára, Viktor, David L., Kenan

 

10:15 – 13:00      Přijímání dětí k pohovorům  3. Skupina 10:30-11:30 (9 studentů)

                                                                                         4. Skupina 11:45-12:45 (9 studentů)

 

                                vodění na pohovory, věnovat se dětem, které čekají: David S., Andrea, Mikoláš, Enrico