Pojmy na poznávačku lidských kostí a anatomické směry na lidském

Cranium       lebka

neurocranium, splanchnocranium,                os occipitale, os parietale, os temporale (os petris), os frontale, zygomaticus, os nosale, maxila, mandibula,

vertebrum   obratel                      (C – krční - 7, T – hrudní - 12, L bederní - 5 , S křížové - 5)

os sacrum    kost křížová

scapula                     lopatka

clavicula       klíční kost

humerus       kost pažní

radius                        kost vřetenní

ulna (os ulnaris)

pelvis             pánev (skládá se z kosti kyčelní, stydké, sedací a křížové)

femur

tibia               kost holení

fibula

 

nahoře                                 superior

dole                                       inferior

anterior                                před (vpředu)

posterior                              za

pravá                                    dexter

levá                                        sinister

mediální                               střední

laterální                                boční

proximální                           blízky

distální                                  vzdálený